Czy warto kupić przedłużoną gwarancję na przykładzie firmy Electrolux

Jeśli jest to przedłużenie płatne moim zdaniem nie warto.

Sprzedawcy i producent:

Klient:

Jakich marek się wystrzegać?

Z moich doświadczeń opisanych na tej stronie, należy unikać zakup produktów Electrolux oraz marek pod którymi Electrolux ukrywa swoje produkty: Zanussi oraz AEG. We wszystkich przypadkach reklamacje rozpatruje Electrolux Polska.

Przebieg skandalicznego rozpatrywania gwarancji przez Electrolux

Wprowadzenie

19 marzec
 1. Przedmiotem zgłoszenia naprawy w ramach gwarancji jest lodówka Electrolux, która po 4,5 roku użytkowania przestała chłodzić, poza tym pojawiła się korozja na drzwiach górnych i dolnych oraz listwie środkowej.
 2. Lodówka użytkowana normalnie, regularnie myta a przy tym czyszczony otworek na skropliny.
 3. Lodówka posiada przedłużoną gwarancję do 5 lat.
 4. Lokalny, autoryzowany serwis Electrolux wystąpił z wnioskiem do centrali o akceptację wymiany lodówki na nową, ponieważ naprawa jest nieopłacalna. Serwisant w trakcie oględzin lodówki nie miał żadnych zastrzeżeń co do sposobu jej użytkowania. We wniosku o wymianę lodówki napisał: (...) odpływ był czysty i drożny, pomieszczenie suche i przewiewne.
 5. Po ponad tygodniowym braku odpowiedzi ze strony lokalnego seriwsu, skontaktowaliśmy się z nim otrzymując informację, że decyzję o wymianie lodówki ostatecznie akceptuje centrala Electrolux Polska i z nią najlepiej się kontaktować.

List wysłany do Electrolux Polska

Klient
6 kwietnia | wysłane przez formularz kontaktowy na stronie Electrolux

Proszę o informację na jakim etapie jest rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego (...) (kod 50130275) dotyczącego chłodziarko-zamrażarki Electrolux.
Z serwisu otrzymaliśmy jedynie dokument wniosku o wymianę z którego nic nie wynika bowiem nie jest zaznaczona żadna z decyzji Electrolux.
(...) Chłodziarka przede wszystkim przestała chłodzić dodatkowo drzwi górne i dolne oraz listwa środkowa uległy korozji.
Proszę o możliwie szybką odpowiedź i wywiązanie się ze zobowiązań gwarancyjnych, ponieważ codzienne życie bez sprawnej lodówki jest uciążliwe. (...)

Witam,
proszę o informację na jakim etapie jest rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego nr 14931/2014
z dn. 2014-03-19 (kod 50130275) dotyczącego chłodziarko-zamrażarki Electrolux Intuition ERB34033W1.
Z serwisu otrzymaliśmy jedynie dokument wniosku o wymianę z którego nic nie wynika bowiem nie jest zaznaczona żadna z decyzji Electrolux.
Zasugerowano bezpośredni kontakt z Electrolux Polska co niniejszym czynię.
Chłodziarka przede wszystkim przestała chłodzić dodatkowo drzwi górne i dolne oraz listwa środkowa uległy korozji.
Proszę o możliwie szybką odpowiedź i wywiązanie się ze zobowiązań gwarancyjnych, ponieważ codzienne życie bez sprawnej lodówki jest uciążliwe. Nie jest to jedyny produkt firmy Electrolux z którego korzystamy, dotychczas ze wszystkich urządzeń byliśmy zadowoleni. Zawiodła nas jedynie lodówka a wydłużająca się procedura gwarancyjna jest dodatkowo frustrująca.

pokaż pełny tekst

Electrolux

11 kwiecień | (pisownia oryginalna)

(...) informujemy, iż po zapoznaniu się z ekspertyzą i zdjęciami przedstawionymi przez serwis nie możemy uznać Pana reklamacji.
Rdza widoczna na zdjęciach wynika z nie odpowiedniego sposoby użytkowania nie jest to wada produktu.
Technik będący u Pana na zgłoszeniu stwierdził iż korozja, a w konsekwencji nieszczelność układu jest spowodowana niedrożnością otworka na skropliny.
Jest to zaniedbanie ze strony Klienta. W związku z powyższym reklamacja Pana nie może być rozpatrzona pozytywnie

W odpowiedzi na Pana mail w sprawie chłodziarko-zamrażarki model ERB34033W1 informujemy, iż po zapoznaniu się z ekspertyzą i zdjęciami przedstawionymi przez serwis nie możemy uznać Pana reklamacji.
Rdza widoczna na zdjęciach wynika z nie odpowiedniego sposoby użytkowania nie jest to wada produktu.
Technik będący u Pana na zgłoszeniu stwierdził iż korozja, a w konsekwencji nieszczelność układu jest spowodowana niedrożnością otworka na skropliny.
Jest to zaniedbanie ze strony Klienta. W związku z powyższym reklamacja Pana nie może być rozpatrzona pozytywnie

pokaż pełny tekst

Komentarz

 1. Technik w trakcie wizyty stwierdził, że "odpływ był czysty i drożny" i zostało to przez niego wyraźnie napisane we wniosku o wymianę.
 2. Gdyby serwisant orzekł, że lodówka nie podlega naprawie w ramach gwarancji z powodu zaniedbań użytkownika nie występowałby do centrali z wnioskiem o wymianę na nową.
 3. Serwisant w trakcie wizyty nie stwierdził, że przyczyną awarii lodówki jest korozja spowodowana niedrożnością otworka na skropliny. Gdyby to stwierdził z pewnością by to odnotował.

Wśród moich znajomych produkty Electrolux nie cieszą się dobrą opinią. Ilekroć ktoś miał problem ze sprzętem AGD to zwykle był to wyrób Electrolux.
Istniała obawa, że firma borykająca się z dużą ilością zgłoszeń serwisowych (nasze zgłoszenie ma kod 50130275), może szukać jakiegokolwiek pretekstu aby ograniczyć swoje koszty i odmówić naprawy bądź wymiany.
Negatywna odpowiedź wysłana przez Electrolux jest klasycznym przykładem przedłużania sprawy i próbą zniechęcenia klienta do dochodzenia naprawy gwarancyjnej. Dodatkowo zbliżały się Święta Wielkanocne, przedłużanie sprawy przez Electrolux w tym okresie wydaje się wyjątkowo nieuczciwe względem klienta.

Reklamacja - odwołanie od decyzji Electrolux

Klient
16 kwiecień

(...) Pani Kinga W. - przedstawiciel firmy Electrolux Poland Sp. z o.o. - odmówiła uznania reklamacji chłodziarko-zamrażarki w ramach gwarancji. (...)
Napisano, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona pozytywnie gdyż "Technik będący u Pana na zgłoszeniu stwierdził iż korozja, a w konsekwencji nieszczelność układu jest spowodowana niedrożnością otworka na skropliny".
Jest to nieprawda bowiem chłodziarko-zamrażarka, a także otworek na skropliny były czyszczone regularnie, otworek ZAWSZE był drożny natomiast chłodziarka utrzymywana była w czystości. Fakt ten potwierdził technik w trakcie wizyty, wyraźnie pisząc we wniosku na wymianę urządzenia: "odpływ był czysty i drożny".
Tym samym Państwa sugestie jakoby doszło do uszkodzenia chłodziarki wskutek naszych zaniedbań są całkowicie bezzasadne.
(...) Wnosimy o pozytywne rozpatrzenie reklamacji a następnie dokonanie nieodpłatnej naprawy chłodziarko-zamrażarki lub wymianę urządzenia na nowe. (...)

ODWOŁANIE
Wnosimy o ponowne rozpatrzenie reklamacji (nr 19105/2014, kod 50130275) z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta.

UZASADNIENIE
Pani Kinga W. - przedstawiciel firmy Electrolux Poland Sp. z o.o. - odmówiła uznania reklamacji chłodziarko-zamrażarki (model ERB34033W1) w ramach gwarancji. Decyzja ta została przedstawiona w treści e-maila w dniu 11.04.2014r.
Napisano, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona pozytywnie gdyż "Technik będący u Pana na zgłoszeniu stwierdził iż korozja, a w konsekwencji nieszczelność układu jest spowodowana niedrożnością otworka na skropliny". Jest to nieprawda bowiem chłodziarko-zamrażarka, a także otworek na skropliny były czyszczone regularnie, otworek ZAWSZE był drożny natomiast chłodziarka utrzymywana była w czystości. Fakt ten potwierdził technik w trakcie wizyty, wyraźnie pisząc we wniosku na wymianę urządzenia: "odpływ był czysty i drożny". Tym samym Państwa sugestie jakoby doszło do uszkodzenia chłodziarki wskutek naszych zaniedbań są całkowicie bezzasadne. Bezspornym jest fakt, że nabyta przez nas chłodziarko-zamrażarka była używana zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami wskazanymi w instrukcji obsługi.
Nie zgadzamy się z odmowną decyzją reklamacji, a także z jej argumentacją ponieważ ujawniona wada lodówki (brak chłodzenia) powstała absolutnie nie z naszej winy.
Wnosimy o pozytywne rozpatrzenie reklamacji a następnie dokonanie nieodpłatnej naprawy chłodziarko-zamrażarki lub wymianę urządzenia na nowe.

W przypadku dalszego uchylania się od zobowiązań gwarancyjnych, zmuszeni będziemy do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
W załączeniu przesyłamy sporządzony przez serwis Wniosek na wymianę do zgłoszenia awarii nr 14931/2014 z 2014-03-19 z dnia 29 marca 2014r.

pokaż pełny tekst

Electrolux

25 kwiecień

(...) po ponownym przeanalizowaniu Pana reklamacji dział techniczny podtrzymuje zajęte stanowisko w tej sprawie (...)
Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, że technik podczas wizyty nie był w stanie stwierdzić, iż otwór na skropliny był czyszczony regularnie. Otwór był wyjątkowo czysty, jakby ktoś oczyścił go tuż przed wizytą. W momencie, gdy otwór skroplin nie jest czyszczony regularnie woda systematycznie spływa powodując uszkodzenie warstwy lakieru, co w przeciągu kilku miesięcy prowadzi do korozji warstwy obudowy.
Korozja na Pana urządzeniu wystąpiła co najmniej kilkanaście miesięcy temu. A zgonie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej art 9 pkt 1 "Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. (...)"
Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż firma Electrolux Poland udziela wsparcia swoim Klientom. Zważywszy na fakti, iż korzysta Pan z urządzenia ponad cztery i pół roku możemy zaproponować sprzedaż nowego urządzenia ze stosowym upustem wynikającym z amortyzacji czasu użytkowania. (...)

W odpowiedzi na Pana mail informujemy, że po ponownym przeanalizowaniu Pana reklamacji dział techniczny podtrzymuje zajęte stanowisko w tej sprawie, które zostalo przesłane do Pana drogą mailową dnia 11.04.2014.
Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, że technik podczas wizyty nie był w stanie stwierdzić, iż otwór na skropliny był czyszczony regularnie. Otwór był wyjątkowo czysty, jakby ktoś oczyścił go tuż przed wizytą. W momencie, gdy otwór skroplin nie jest czyszczony regularnie woda systematycznie spływa powodując uszkodzenie warstwy lakieru, co w przeciągu kilku miesięcy prowadzi do korozji warstwy obudowy.
Korozja na Pana urządzeniu wystąpiła co najmniej kilkanaście miesięcy temu. A zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej art 9 pkt 1 "Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem."
Zdjęcia chłodziarko-zamrażarki, które przedstawione są w linku udostępnionym przez Pana mogą właśnie świadczyć o niewłaściwym użytkowaniu sprzętu . Producent nie ma wpływu na u żytkowanie sprzętu przez Klienta. Informacja o czyszczeniu otworka znajduje się w każdej instrukcji obsługi dotyczacej chłodnictwa.
Dokument, który otrzymał Pan z serwisu nie powinien być opublikowany na formum publiczny, gdyż udostępnia Pan w ten sposób dane pracownika firmy. Każdego z nas obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych.
Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, iż firma Electrolux Poland udziela wsparcia swoim Klientom. Zważywszy na fakti, iż korzysta Pan z urządzenia ponad cztery i pół roku możemy zaproponować sprzedaż nowego urządzenia ze stosowym upustem wynikającym z amortyzacji czasu użytkowania.
Jeśli byłby Pan zainteresowany naszą propozycją prosimy o kontakt zwrotny.

pokaż pełny tekst

Komentarz

Electrolux Polska twierdzi że:

 1. Technik nie był w stanie stwierdzić, że otwór był czyszczony regularnie ale że nie był czyszczony już był w stanie stwierdzić? W jaki sposób? Jeśli na podstawie korozji to mogła się ona pojawić z powodu kiepskiej jakości wykonania lodówki jak było w naszym przypadku.
 2. "Otwór był wyjątkowo czysty". Otwór był czysty bo lodówka była regularnie myta. Gdyby otwór był brudny lub częsciowo brudny to byłoby źle bo nie byłby drożny. Jeśli jest czysty to też jest źle bo jest wtedy "wyjątkowo" czysty. To jak czysty powinien być wg. Electrolux Polska?
 3. "Korozja nastąpiła kilkanaście miesięcy temu" i nie przysługuje naprawa bo usterka nie zgłoszona w ciągu 2 miesięcy. Czyli kilkanaście miesięcy użytkujemy lodówkę, która nie chłodzi? Przecież to absurd.
  Ponadto powoływanie się w naszym przypadku na warunki sprzedaży kosumenckiej art 9 pkt 1 to niekompetencja Electrolux Polska lub celowe wprowadzanie w błąd. Nasze zgłoszenie dotyczy naprawy w ramach gwarancji a nie towaru niezgodnego z umową zatem ten przepis nie ma zastosowania. Za wprowadzanie klientów w błąd UOKiK ukarał sklepy MediaMarkt wysoką karą finansową.

Załóżmy czysto hipotetycznie, że otworek nie był drożny jak uporczywie sugeruje Electrolux Polska. W instrukcji lodówki napisano: Jeżeli otwór odpływowy jest zablokowany, woda zacznie się zbierać na dnie chłodziarki. Stamtąd teoretycznie mogłaby spływać górnymi drzwiami.

 1. W jaki sposób doszłoby do korozji na dole, z przodu dolnych drzwi zamrażarki. Tam woda nie mogła się dostać, chyba że Electolux Polska sądzi, że wody było tak dużo, że wypełniła całą kuchnię i sięgała do dolnych drzwi lodówki?
 2. W jaki sposób doszłoby do korozji z przodu górnych drzwi chłodziarki. Tam woda nie mogła się dostać, chyba że Electolux Polska sądzi, że woda leciała do góry?
 3. Najważniejsze bo chłodziarka przede wszystkim nie chłodzi. W jaki sposób doszłoby do korozji układu chłodzącego znajdującego się z tył lodówki skoro woda spływałaby z przodu?

Co dalej?

Przeciągając sprawę Electrolux zepsuł nam Święta Wielkanocne oraz długi majowy weekend zostawiając nas z niesprawną lodówką.
Sprawa została zgłoszona do Rzecznika Praw Konsumentów, który będzie ją prowadził. Jeśli to nie pomoże pozostaje Sąd Polubowny a następnie Sąd Powszechny. Przebieg rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego przez Electrolux Polska jest wyjątkowo długi i uciążliwy. Można przypuszczać, że jest to celowe działanie firmy mające na celu "zmęczyć" klienta aby przestał domagać się swoich praw i nie generował firmie kosztów zmuszając ją do naprawy lub wymiany wadliwych produktów. My jesteśmy jednak zdeterminowani aby doprowadzić sprawę do końca.

Inne przypadki

Nasza lodówka to nie jedyny przypadek. Przykładów wadliwych produktów jest więcej.

Zardzewiała lodówka pana Andrzeja

W 2011 roku Dziennik Wschodni opisywał przypadek pana Andrzeja. Już po pół roku użytkowania na drzwiach jego lodówki Electrolux pojawiły się pierwsze ogniska korozji. Po 2 latach rdza oraz odpryskująca farba pokryły jeszcze większą powierzchnię.

Pierwsze odpryski pojawiły się już po pół roku – wspomina pan Andrzej. – Po dwóch latach zgłosiliśmy z żoną reklamację. Serwisant przyszedł, zrobił zdjęcia, ale reklamacji nie uznano. Elektrolux tłumaczył, że to wynik złego użytkowania. Ale poprzednia lodówka stała tu 15 lat i nic takiego się nie działo.

Jak zapewnia pan Andrzej, w domu nie panuje wilgoć, a z lodówką nie działo się nic, co mogłoby ją uszkodzić. – Obok, od lat, stoi mikrofalówka i nie jest zniszczona – tłumaczy. Producentowi takie argumenty nie wystarczają.

Dziennik Wschodni próbował się dowiedzieć się co zdaniem firmy Elektrolux oznacza "złe użytkowanie" sprzętu. Od producenta otrzymał odpowiedź na pytanie odpowie, gdy serwisanci jeszcze raz odwiedzą mieszkanie pana Andrzeja.

Wkrótce rzeczywiście pojawili się tam ponownie. – Narobili zdjęć, że niejedna panna młoda tylu nie ma – śmieje się pan Andrzej. – Szukali dziury w całym. Fotografowali nawet wentylację i mierzyli wilgotność – relacjonuje.

Nie wiadomo czy Electrolux w końcu wymienił panu Andrzejowi lodówkę. Zwrócie uwagę, że rozmiar i rozmieszczenie korozji na drzwiach lodówki pana Andrzeja uniemożliwiało zarzucenie klientowi, że nie czyścił otworka na skropliny. Electrolux wymyślił zatem, że panują złe warunki w pomieszczeniu, mimo że nie potwierdziły tego pomiary serwisantów. Ponadto korozji nie uległy inne urządzenia, znajdujące się od lat w tym samym pomieszczeniu co lodówka.

Niebezpiecznie zmywarki

W 2007 roku Electrolux powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że wyprodukowane w określonym okresie przez niego zmywarki i sprzedawane pod markami Zanussi, Electrolux, AEG-Electrolux nie są bezpieczne dla użytkowników, mogą się przegrzewać a nawet doprowadzić do pożaru.

Kilka dni temu pojawił się na Facebooku, na profilu Electrolux wpis użytkownika zmywarki. W trakcie remontu pomieszczenia przypadkowo zauważył, że jego zmywarka się topi uszkadzając przewody elektryczne, rury oraz podłogę. Wezwany serwisant orzekł, że jest to sytuacja prawidłowa! Klient zapewne złóżył odwołanie od decyzji. Kto obstawia, iż Electrolux stwierdzi, że to wina użytkownika?

Jak przestrzec znajomych i rodzinę aby uniknęli problemów?

Kliknij na poniższy przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij" znajomym link do tej strony. Jeśli posiadasz bloga, stronę internetową zamieść na niej linka do naszej strony.
Dla firm sprzedających wadliwe produkty i uchylających się od zobowiązań gwarancyjnych nie powinno być miejsca na rynku. My konsumenci możemy się bronić, przestrzegając się wzajemnie przed nieuczciwymi producentami.

Komentarze

Jakie są wasze doświadczenia z produktami Electrolux, Zanussi lub AEG? Piszcie w komentarzach.

comments powered by Disqus